Site icon Mappka.pl

Jak transportować towary szybko psujące się? O czym pamiętać?

Anti-drink driving concept with bottle of wine

Towary szybko psujące się to specyficzna grupa produktów, które przewożone wymagają określonych warunków, by w niezmienionym stanie dotrzeć do odbiorców. O czym należy pamiętać podczas ich transportu? Czy warto zlecić to zadanie profesjonalnej firmie spedycyjnej?

Jak przewozić towary szybko psujące się? Pomoc zawodowców nieoceniona

Towary szybko psujące się charakteryzują się niską podatnością transportową i magazynową. Co to praktyce oznacza? Że są bardzo wrażliwe – niewłaściwe warunki przewozu i składowania mogą doprowadzić do ich całkowitego zniszczenia. To dlatego tak istotną kwestią jest odpowiedni dobór technologii ich transportu.

Żeby tego dokonać, specjaliści ds. organizacji przewozu uwzględniają indywidualne cechy i właściwości towarów szybko psujących się, a także wymagania określone przez ich producentów. Pod uwagę biorą także przepisy prawne. Dzięki temu produkty docierają do odbiorców w określonym, akceptowalnym stanie.

Towary szybko psujące się muszą być przewożone w określonej temperaturze i wilgotności. Co więcej, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a niejednokrotnie zadbać także o optymalny skład atmosfery w ich bezpośrednim otoczeniu. Uwzględnić trzeba również dopuszczalny czas transportu.

Bez tego nie uda się ich dowieźć w odpowiednim stanie we wskazane miejsce. Dlatego transport towarów szybko psujących się warto zlecić rzetelnej firmie spedycyjnej, która dysponują nowoczesną flotą pojazdów i doświadczeniem w przewozie ładunków tego typu. Dzięki temu produkty bezpiecznie i szybko dotrą do swoich odbiorców.

Transport transportów szybko psujących się – możliwy tylko z profesjonalną flotą

Żeby zapewnić towarom szybko psującym się odpowiednie warunki transportu, firma transportowa musi dysponować profesjonalną flotą pojazdów. W przypadku ładunków tego typu wykorzystuje się:

Co istotne, każdy samochód tego typu musi spełniać warunki techniczne, parametry i normy określone w konwencji ATP.  Dotyczy ona przewozu towarów szybko psujących się i została przyjęta w Genewie 1 września 1970 r. Nakłada ona również konieczność odpowiedniego oznakowanie pojazdów. Jej przepisy określają nawet metody przeprowadzania badań technicznych samochodów przewożących towary szybko psujące się.

Nie jest to jednak jedyny akt prawny, który należy wziąć pod uwagę, organizując transport towarów szybko psujących się. Uwzględnić należy m.in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, a także krajowe ustawy dotyczące m.in. bezpieczeństwa żywności i żywienia czy też warunków zdrowotnych żywności.

Transport towarów szybko psujących się to trudne zadanie. Wymaga spełnienia szeregu warunków, a także utrzymywania specjalistycznej floty pojazdów. Dlatego warto go zlecić specjalistom, co pozwoli ograniczyć koszty, a także usprawni proces przewozu ładunków.

O czym jeszcze należy pamiętać, organizując transport towarów szybko psujących się?

Organizacja transportu towarów szybko psujących się jest o tyle trudnym zadaniem, iż nawet utrzymanie odpowiednich warunków w przestrzeni ładunkowej i dopilnowanie odpowiedniego czasu transportu mogą nie wystarczyć, jeśli podczas ewentualnego przeładunku lub magazynowania nie zostanie zachowana szczególna troska. Również wtedy trzeba bowiem zadbać o właściwą temperaturę i wilgotność, a czas wykonywanych czynności organizacyjnych ograniczyć do niezbędnego minimum.

To kolejny powód, który przemawia za tym, aby do organizacji transportu towarów szybko psujących się zatrudnić profesjonalną firmę z branży TSL. Pracujący w niej eksperci czuwają bowiem nad każdym etapem przewozu. Zadbają więc o to, aby wszystko odbyło się bez przeszkód, a ewentualny przeładunek i magazynowanie produktów nie wpłynęły negatywnie na ich jakość. Dzięki temu towary dotrą do odbiorcy w odpowiednim stanie i bez zbędnej zwłoki.

Źródło: TRANSlogis – spedycja międzynarodowa

Exit mobile version