Biznes

Zwrot VAT od inwestycji kanalizacyjnych/wodociągowych

3 minut czytania

Jednostki samorządowe często poszukują informacji na temat prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. W odniesieniu do powyższego należy brać pod uwagę m.in. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 26 czerwca 2018 roku wydał wyrok w sprawie istotnej dla wielu istniejących w Polsce samorządów realizujących obecnie inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Prawo do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na budowę lub też modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych – aktualnie obowiązujące przepisy?

Z uwagi na liczne postanowienia, w myśl których odmawia się wydania interpretacji indywidualnych w zakresie prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na budowę lub też modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych i innej infrastruktury z tym związanej, samorządy zastanawiają się, czy mogą z tego tytułu odliczać VAT. Wiele z podmiotów nosi się z zamiarem zmiany sposobu zarządzania posiadaną infrastrukturą. Działania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, jak również oczyszczania oraz usuwania ścieków komunalnych czy utrzymywania porządku i czystości należą do podstawowych zadań własnych jednostek samorządowych, w tym także gmin. 

Formy prowadzenia gospodarki komunalnej są dokładnie określone w ustawie o gospodarce komunalnej. Zgodnie z treścią art. 2 tej ustawy gospodarka ta może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, szczególnie w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Trzecią formą prowadzenia gospodarki komunalnej jest scedowanie jej na referat urzędu lub wyznaczony do tego celu wydział.

Warunki odliczania przez samorządy podatku naliczonego od wydatków z tytułu budowy i przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych

Prawo do odliczania przez samorządy podatku naliczonego od wydatków z tytułu budowy i przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych w związku z realizowaną inwestycją wiąże się ze spełnieniem kilku warunków. Oznacza to, że co do zasady po zakończeniu inwestycji jednostka samorządowa nie może dokonać przekazania sieci wodociągowej oraz kanalizacji żadnemu podmiotowi i sama musi nadal być jej administratorem, wystawiać faktury oraz uiszczać należny podatek. 

Kolejną kwestią jest, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę lub też przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnych przez jednostki samorządowe dotyczy zasadniczo tych podmiotów, które prowadzą sprzedaż opodatkowaną w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych. Mają one prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację wymienionej inwestycji.

Prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w jednostkach samorządowych a udokumentowanie wydatków

Od wnioskującego o możliwość uzyskania prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę bądź też przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wymaga się udokumentowania ich w formie faktur VAT. W tym zakresie należy wziąć pod uwagę treść artykułu 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Warto mieć na względzie także wyroki sądów administracyjnych i interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w kwestii prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w jednostkach samorządowych

W myśl obowiązujących przepisów prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące na budowę oraz utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, wykorzystywanej przez dany samorząd do świadczenia usług z zakresu dostarczania wody i oczyszczania ścieków komunalnych, jest zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

Samorząd ma prawo do odliczenia podatku VAT zarówno od wydatków na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, jak i wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie infrastruktury w oparciu o art. 86 ust. 10 i 13 ustawy o VAT. Rozliczenie może nastąpić za okres, w którym jednostka samorządowa otrzymała fakturę dokumentującą nabycie.

W myśl obowiązujących przepisów jednostka samorządowa, która będzie wykorzystywać wodociągi oraz kanalizację sanitarną do świadczenia usług dostawy i odbioru wody oraz ścieków, może traktować te czynności jako podlegające opodatkowaniu. Oznacza to, że po zakończeniu inwestycji jednostka jest uprawniona do starania się o prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z charakteru działań.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0113-kdipt1-3-4012-531-2019-1-mwj-prawo-do-odliczenia-vat-185067843

Inspirowane: Bttp.pl – doradztwo podatkowe Warszawa

Podobne artykuły
Biznes

Z czego może składać się układ sprężonego powietrza?

3 minut czytania
Systemy sprężonego powietrza należą do układów o różnorodnej budowie, która uzależniona jest od wymagań aplikacji zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i czystości…
Biznes

Obuwie Z Chin: Styl, Wygoda i Jakość w Jednym

4 minut czytania
W ostatnich latach rynek obuwia z Chin zyskał na popularności, oferując szeroką gamę produktów, które łączą w sobie styl, wygodę i jakość,…
Biznes

Przesyłki Międzynarodowe do Kazachstanu: Jak Zminimalizować Koszty i Czas Dostawy

4 minut czytania
Wysyłanie przesyłek międzynarodowych do Kazachstanu nie musi być ani drogie, ani czasochłonne. Znalezienie optymalnego sposobu dostawy, porównanie ofert kurierskich, inteligentne pakowanie, zrozumienie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *